Wat als een arbeidsconflict tot een burn-out leidt?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Wat als een arbeidsconflict tot een burn-out leidt?

Er moeten targets gehaald worden, de financiële cijfers moeten harder groeien, er dreigen reorganisaties; bij veel bedrijven is de werkdruk enorm. Een werknemer vindt dat er te veel van hem wordt geëist of een werkgever vindt dat een werknemer niet goed genoeg zijn best doet. Er ontstaan meningsverschillen over aanpak, strategie, de sfeer op het werk etc. In dergelijke stressvolle situaties is de kans groot dat er een arbeidsconflict ontstaat of dat een arbeidsconflict zelfs tot een burn-out leidt.

Zorgelijke statistieken over arbeidsconflicten

Wist u dat er in Nederland elk jaar circa 90.000 werknemers zich ziekmelden naar aanleiding van een arbeidsconflict? Daarnaast komen volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongeveer 3 tot 4% van deze mensen uiteindelijk in de WIA terecht. WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het betekent dat mensen na 2 jaar ziekte soms een WIA-uitkering kunnen krijgen, in plaats van het loon van de werkgever. Een arbeidsconflict kan in sommige gevallen tot een burn-out leiden; een ernstige aandoening die ertoe kan leiden dat u lange tijd uit de running bent. Een situatie die beter voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door op tijd een mediator in te schakelen!

Dat was de druppel…

Het lastige aan een burn-out is dat werkgevers of leidinggevenden het vaak pas veel te laat opmerken, dat een werknemer op een burn-out afstevent. Mensen die gevoelig zijn voor een burn-out kunnen we doorgaans typeren als perfectionisten, harde werkers, maar ook als binnenvetters. Ze zullen minder snel van zich laten horen als ze het ergens niet mee eens zijn of als ze te veel werk naar zich toegeschoven krijgen. Als de burn-out, dan echt doorzet, dan is het vaak al te laat om hier adequaat op te reageren. Een sluimerend meningsverschil kan van het ene op het andere moment opvlammen, vanwege een in de ogen van de werkgever klein voorval, en uitmonden in een groot arbeidsconflict. Dat was de druppel…

Ziek thuis met een burn-out

Veelvoorkomende klachten bij een burn-out zijn hoofdpijn, slapeloosheid, maagpijn, hartkloppingen, druk op de borst, hoge bloeddruk en somberheid. De klachten nemen zodanig toe, dat men op een gegeven moment niet meer in staat is om te werken. Een arbeidsconflict kan hier soms aan ten grondslag liggen. Er kan dan opnieuw een conflict ontstaan tussen werknemer en werkgever. We zien vaak dat een werkgever bijvoorbeeld niet accepteert dat een werknemer zich ziekmeldt vanwege een burn-out naar aanleiding van een arbeidsconflict. Hij kan dan zelfs aandringen op ontslag. Een bedrijfsarts zal beoordelen of iemand daadwerkelijk ziek is geworden door het arbeidsconflict.

Arbeidsconflict en burn-out: kan ik ontslagen worden?

De klachten bij een burn-out kunnen zo ernstig zijn dat u niet meer in staat bent om te werken. U bent ziek en dus arbeidsongeschikt. In die situatie kan een werkgever u niet ontslaan. Deze ontslagbescherming is 2 jaar geldig. Na deze periode zou uw werkgever met toestemming van het UWV uw arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. U bent als werknemer echter wel verplicht om mee te werken aan herstel en aan redelijke pogingen van uw werkgever om u weer terug aan het werk te krijgen. Is uw burn-out het gevolg van een arbeidsconflict, dan is het dus belangrijk dat u zich beiden inzet om dit conflict op te lossen. Lukt dit niet samen? Schakel dan de hulp van een derde in; een arbeidsmediator.

Waarom een arbeidsmediator?

Een professionele arbeidsmediator is een neutrale bemiddelaar die helpt om een oplossing te vinden voor uw arbeidsconflict; een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Het voordeel van een arbeidsmediator ten opzichte van een advocaat is dat hij u nader tot elkaar probeert te brengen en niet zoals een advocaat de belangen van één partij verdedigt en voor die partij er het maximale profijt uit probeert te halen. Wanneer er advocaten worden ingezet heeft dit vaak de ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot gevolg. Daarbij is een mediator doorgaans voordeliger en het bemiddelingstraject is veel korter, dan bij een juridisch gevecht. Meer weten? Neem hier contact met ons op.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie