De rol van een mediator en bedrijfsarts bij een arbeidsconflict

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Arbeidsconflict: de rol van de bedrijfsarts en de mediator

Waar mensen werken, ontstaan conflicten. Dat is geen zeldzaam fenomeen. Maar hoe lost u een arbeidsconflict zo goed en spoedig mogelijk op? Binnen elk bedrijf speelt de bedrijfsarts daarin een belangrijke rol, zeker wanneer een werknemer zich ziekmeldt naar aanleiding van een arbeidsconflict. Daarnaast kan ook een mediator hier een positieve bijdrage aan leveren en deze vervelende situatie vlot tot een goed einde brengen. Lees hier meer over de gangbare procedures bij een arbeidsconflict.

De werknemer meldt zich ziek vanwege een conflict

Dat is een lastige situatie. De werknemer voelt zich duidelijk niet prettig. De werkgever weet vaak niet exact wat er gaande is. Door de afwezigheid van de werknemer kan het conflict niet worden opgelost. In dit geval zal er een gesprek moeten plaatsvinden tussen de bedrijfsarts en de werknemer. Wat is er aan de hand? Ook zal de bedrijfsarts hierover moeten spreken met de werkgever. Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt wat de achterliggende reden is voor de ziekmelding. Hierbij dient de bedrijfsarts te werken volgens de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten, afgekort ‘SWA’.

Wat is de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten?

Deze werkwijzer dient als leidraad voor de bedrijfsarts om bij een ziekmelding vanwege een arbeidsconflict juist te handelen. Het is belangrijk dat arbeidsconflicten zoveel mogelijk uit de medische sfeer worden gehaald, zodat het probleem zo goed mogelijk wordt opgelost. Bij een ziekmelding moet de bedrijfsarts bepalen om welke situatie het gaat. Er zijn drie mogelijkheden:

1. De werknemer is ziek en is niet in staat om te werken. Er speelt hier geen arbeidsconflict. De SWA is hier dan niet van toepassing.

2. De werknemer is ziek en is niet in staat om te werken. Er speelt daarbij ook een arbeidsconflict. De bedrijfsarts zal aandacht moeten besteden aan het oplossen van het geschil en de re-integratie van de werknemer.

3. De werknemer is niet ziek en er is wel een arbeidsgeschil.

Wat te doen bij een arbeidsgeschil?

Wanneer de arts concludeert dat er een arbeidsgeschil is, zoals in situatie 1 of 2, dan zal de arts doorgaans mediation aanraden. Ook is er een interventietermijn mogelijk van maximaal 2 weken, waarin de betrokken partijen tot zichzelf kunnen komen en kunnen nadenken over een oplossing. Vervolgens is het belangrijk dat de werknemer en werkgever snel samen het gesprek aangaan om deze situatie op te lossen.

Wat is hierin de rol van de mediator?

De mediator treedt op als objectieve bemiddelaar. In de meeste gevallen zal de mediator eerst de betrokken partijen apart spreken om inzicht te krijgen in de problematiek en om beide partijen voor te bereiden op de eerste gezamenlijke bijeenkomst. De mediator zal de gesprekken tussen de werknemer en de werkgever in goede banen leiden en beide partijen begeleiden om samen tot een passende oplossing te komen, waar iedereen zich in kan vinden. Op deze manier kan vermeden worden dat de werknemer onnodig lang ‘ziek’ thuis zit en dat er de juiste maatregelen worden getroffen om de samenwerking op aangename wijze voort te zetten.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie