Tips bij een arbeidsconflict met een collega, leidinggevende of werkgever

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Arbeidsconflict, wat nu?

Met de ene persoon kunt u het beter vinden dan met de ander. Dat zult u ook op de werkvloer ervaren. Als u nauw moet samenwerken met iemand waarmee u niet goed overweg kunt, is de kans op meningsverschillen en conflicten een stuk groter. Dit kan uw werkplezier belemmeren. Wat als u daadwerkelijk een arbeidsconflict krijgt met een collega, leidinggevende of werkgever?

Blijf er niet mee rondlopen

Werknemers hebben soms de neiging om het probleem te negeren en ermee rond te blijven lopen. Het arbeidsconflict blijft sluimeren en laait vroeg of laat weer op en kan escaleren. Laat het niet zo ver komen, want in dat geval is het ook moeilijker om tot een goede oplossing te komen. Bij een dreigend conflict kunt u proberen om op een rustige manier met de betreffende persoon hierover te spreken om samen het conflict uit te praten. Hebt u het gevoel dat dit niets uithaalt? Meld het probleem dan bij uw leidinggevende.

Samen in gesprek

De volgende stap is dat u samen met uw leidinggevende en de betrokken persoon rond de tafel gaat zitten. Toch zien we in de praktijk vaak dat dit niet goed verloopt. Het is lastig voor een leidinggevende om de daadwerkelijke oorzaak te ontdekken. En wat als het nu juist de leidinggevende is waarmee u een conflict hebt? Wat er mist, is een objectieve derde die als gespreksleider op kan treden. Er zijn professionals die zich hier uitgebreid in geschoold hebben en hier veel ervaring mee hebben. We hebben het over professionele mediators.

Tips voor een goed mediationgesprek

Tijdens een mediationgesprek is het belangrijk dat u duidelijk vertelt wat u als lastig ervaart aan de situatie. Vertel ook wat dit met u doet; op emotioneel vlak, welke gevolgen het heeft voor uw werkzaamheden, etc. Laat ook de ander aan het woord om zijn versie te vertellen. Vervolgens vertelt u hoe u het graag anders had gezien en welke rol u beiden daarin kunt spelen. Misschien hebt u bepaalde verwachtingen van de ander? Meld dit dan. Mogelijk kunt u samen naar alternatieven zoeken en afspraken maken om het arbeidsconflict op te lossen, zodat u straks beiden uw werk weer op een prettige manier en binnen een aangename sfeer kunt uitoefenen.

Time-out nodig?

Bij heftige arbeidsconflicten kunnen de gemoederen hoog oplopen, waardoor een goed gesprek lastig wordt. Het kan dan verstandig zijn om een time-out te nemen. Dit betekent dat de leidinggevende u een kort verlof, van enkele dagen tot hoogstens twee weken, verleent om tot rust te komen. U kunt even afstand nemen van het conflict; u krijgt de kans om te kalmeren en om in alle rust over de problemen en eventuele oplossingen na te denken. Bovendien voorkomt u hiermee verdere escalatie. Daarna is het de bedoeling om alsnog samen tot een passende oplossing te komen. Er zijn ook werknemers die zich bij een arbeidsconflict ziekmelden; weet dat dit veel problemen kan veroorzaken en dat het conflict alsnog opgelost moet worden!

Leg de afspraken vast

Het doel van arbeidsmediation is dat u samen tot concrete afspraken komt. Misschien is een overplaatsing of een functiewijziging een oplossing? In sommige gevallen kan er besloten worden om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. Het is essentieel dat de afspraken vastgelegd worden. Zeker als het gaat om afspraken tussen een werknemer en werkgever die besluiten om niet meer samen verder te gaan, is een vaststellingsovereenkomst noodzakelijk. Hierin staat onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en er worden afspraken in opgenomen over ontslagvergoeding, eventuele outplacement, opzegtermijn, etc. Let erop dat de afspraken voldoen aan de ww-regels. Meer weten? Kom hier in contact met een erkende mediator in uw omgeving.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie