Mediation is goed volgens zowel de daders en slachtoffers

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Daders en slachtoffers positief over mediation

Het onderzoekscentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) publiceerde deze week de resultaten van een tussenreportage over hoe mediation wordt ervaren door daders en slachtoffers van misdrijven. Hoewel mediation overwegend positief wordt ervaren, zijn er toch nog belangrijke aandachtspunten. De tussenreportage van het WODC biedt een voorlopige impressie.

Pilots herstelbemiddeling

Mediation wint steeds meer aan terrein als een alternatieve manier voor het oplossen van conflicten. De overheid wil een beter beeld van de effectiviteit van mediation in strafzaken en stelde de pilot ‘herstelbemiddeling’ in om dit te onderzoeken. Zes rechtbanken doen mee aan deze pilot. Dit houdt in dat de dader en het slachtoffer voordat ze een rechtszaak beginnen eerst onder begeleiding van een mediator het gesprek aangaan met het doel om samen tot een overeenkomst te komen.

Doel van mediation in strafzaken

Het idee hierachter is dat een rechtszaak maar een gedeelte van de problemen omtrent een misdrijf kan oplossen. Met mediation wil men bereiken dat daders eerder hun verantwoordelijkheid nemen en dat slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen en vragen kunnen stellen. Wanneer dader en slachtoffer erin slagen afspraken te maken over de toekomst en het herstel van de schade, dan kan dit de angstgevoelens en het gevoel van onmacht verminderen.

70% van de gesprekken resulteerde in een overeenkomst

Komen dader en slachtoffer tijdens de pilot onder begeleiding van een mediator tot een overeenkomst, dan wordt hier rekening mee gehouden bij de strafoplegging, mocht er een verdere vervolging volgen. Er is volgens het WODC een grote bereidwilligheid onder daders en slachtoffers om mee te doen. In 50% van de gevallen dat er werd aangestuurd op bemiddeling, zijn dader en slachtoffer daadwerkelijk in gesprek gegaan. 70% van de gesprekken resulteerde in een overeenkomst. Wel vindt 20% dat zijn wensen niet goed naar voren komen in de uiteindelijke overeenkomst.

Gemende gevoelens

De deelnemers waren positief over de voorbereiding, de mediator en het gesprek. De meeste deelnemers hadden het gevoel invloed te hebben op de voortgang van de zaak. 40% van de daders en slachtoffers had na het gesprek een beter gevoel en 40% van de slachtoffers denkt dat mediation het verwerkingsproces positief beïnvloedt. Een fundamentele reden voor slachtoffers om mee te doen is om een herhaling van het misdrijf te voorkomen, maar velen denken nu dat mediation daar niet bij helpt. Slechts een derde van de slachtoffers nam spijt waar bij de dader. Van de daders die begrip wilde van de slachtoffers, zegt minder dan een derde dat dit doel is bereikt.

Mediation in strafzaken in de kinderschoenen

Pas na het afronden van het complete onderzoek van WODC kunnen er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen om mediation in strafzaken nog efficiënter te maken. Mediation in strafzaken staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is gemaakt. Wilt u meer informatie over mediation voor het oplossen van uw conflict? Bent u op zoek naar een gekwalificeerde mediator in uw omgeving? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie