Bij mediation gelden strenge regels op het gebied van vertrouwelijkheid

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Is mediation wel vertrouwelijk?

Er bestaat nog weleens de misvatting dat mediation een zeer informele vorm van bemiddeling is, waardoor mensen bang zijn voor de gebrekkige vertrouwelijkheid van mediation. Hoewel mediation een stuk toegankelijker is dan een rechtsprocedure gelden er wel degelijk strenge regels op het gebied van vertrouwelijkheid. Het is belangrijk dat de deelnemers aan een mediationtraject vrijuit kunnen en durven spreken. Lees er hier meer over!

Alles op tafel!

Om een conflict op te lossen is het essentieel dat alles wat de betrokken partijen bezighoudt aangaande hun conflict op tafel komt te liggen. Vaak zit het werkelijke probleem veel dieper dan wat we aan de oppervlakte kunnen waarnemen. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen vertrouwen heeft in de mediator en bereid is om vrijwillig aan de mediation mee te werken. De volgende stap is dat alles wat belangrijk is binnen dit conflict door beide partijen wordt uitgesproken. Daar kan hele gevoelige informatie tussen zitten, waarvan men niet wil dat het op straat komt te liggen. Vertrouwelijkheid is daarom een belangrijke voorwaarde voor mediation.

Strikt vertrouwelijk

Alles wat tijdens de mediationsessies wordt besproken is vertrouwelijk. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst die er wordt gesloten. Erkende MfN mediators dienen zich te houden aan de strenge MfN gedragsregels. Eén van die regels is dat alle mondelinge en schriftelijke communicatie tijdens de mediation vertrouwelijk is. Ook na afloop mag niets wat besproken is tijdens de sessies naar buiten worden gebracht. Dit stimuleert de deelnemers aan de mediation om echt alles op tafel te leggen, zodat de kern van het conflict duidelijk wordt en er op een doeltreffende wijze naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat als er derden in het spel zijn?

Het kan gebeuren dat de partijen tijdens de mediation een beroep willen doen op een derde, bijvoorbeeld een adviseur. Hoe zit het dan met de vertrouwelijkheid? Ook derden hebben een geheimhoudingsplicht. Dit dient men dan ook nadrukkelijk vast te leggen in een verklaring. De mediator die betrokken is bij het oplossen van het conflict kan tijdens de mediation of op een later tijdstip nooit als getuige worden voorgedragen, omdat ook de mediator een geheimhoudingsplicht heeft.

Belang van vertrouwelijkheid in mediation

Zoals we hierboven al meldden is vertrouwelijkheid in mediation heel belangrijk om de deelnemers te stimuleren alles op tafel te leggen. Op deze manier kan er tijd en geld bespaard worden. Daarnaast is deze voorwaarde ook heel belangrijk om tot een oplossing te komen waar beide partijen mee kunnen leven. Hebt u ook te maken met een conflict dat u graag op een prettige manier wenst op te lossen, neem dan hier contact met ons op via het online contactformulier. U ontvangt dan spoedig reactie van onze mediator.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie