Mediation ook steeds vaker ingezet in de bouwsector

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Mediation dringt door tot de bouwsector

Binnen veel sectoren is mediation helemaal ingeburgerd als een manier om conflicten op te lossen. Binnen de bouwsector heerste tot voor kort nog steeds de neiging om geschillen uit handen te geven aan een advocaat. Langzaamaan begint hier verandering in te komen en weten steeds meer mensen binnen de bouwwereld de weg naar de mediator te vinden.

Conflicten in de bouw

Het is niet zelden dat er geschillen ontstaan bij een bouwproject. Er komen veel spelers bij kijken en er gaat veel geld in om. Vaak ontstaan de conflicten door misverstanden. Voorbeelden van veel voorkomende geschillen in de bouw zijn: problemen rondom de manier en het moment van oplevering, misverstanden bij het interpreteren van de contractvoorwaarden, problemen bij het leveren van de bouwmaterialen, meningsverschillen over technische aspecten, problemen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en bouwfouten. Bouwmediation richt zich op iedereen die betrokken is bij een bouwproject of werkzaam is binnen deze sector. Denk hierbij niet alleen aan aannemers en opdrachtgevers, maar ook aan bouwadviseurs, projectontwikkelaars, leveranciers van bouwmaterialen, architecten, schilders, loodgieters en overheden.

Mediation of traditionele juridische aanpak?

Nog niet zo lang geleden was het heel duidelijk wat er moest gebeuren in het geval van een conflict in de bouw: men stapte naar een advocaat. Mediation biedt een aantrekkelijk alternatief dat minder tijdrovend en kostbaar is dan een juridische procedure. Een ander voordeel van mediation is dat de betrokken partijen zelf invloed hebben op de oplossing van het conflict. Wanneer een conflict door de ingewikkelde juridische molen gaat, is de uitkomst vaak onvoorspelbaar. Dit brengt voor de betrokken partijen een groot risico met zich mee.

Hoe werkt bouwmediation?

Bij bouwmediation doen de betrokken partijen een beroep op een bouwmediator die optreedt als een objectieve procesbegeleider. Het is essentieel dat de ruziënde partijen bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. Deelname aan mediation is dus vrijwillig. De bouwmediator helpt de partijen om weer met elkaar in gesprek te gaan. Hij begeleidt de communicatie. Een mediator neemt niet, zoals rechters of arbiters, een standpunt in. Hij bedenkt ook geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat is allemaal weggelegd voor de betrokken partijen. De mediator begeleidt dit proces op een vakkundige wijze en is tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid binnen het mediationproces. Alles wat binnen de mediationsessies wordt besproken is vertrouwelijk (geheimhoudingsplicht).

Waar vind ik een geschikte bouwmediator?

Nederland telt steeds meer goed opgeleide en ervaren mediators die zich gespecialiseerd hebben in conflicten in de bouw. Er is echt een cultuuromslag gaande waarbij steeds meer mensen in de bouw erkennen dat mediation een betere manier is voor het oplossen van conflicten dan de traditionele juridische weg. We helpen je hier met het vinden van een vakkundige en betrouwbare bouwmediator in de buurt. Vul het online contactformulier in op deze website en wij nemen speodig contact met u op.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie