Nieuw ontslagrecht vraagt om hulp arbeidsmediators

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Nieuw ontslagrecht en de rol van arbeidsmediation

Per 1 juli 2015 wordt het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. Dit ontslagrecht is geregeld binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet werd met een grote meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen, hoewel dit niet probleemloos verliep. Er werden heel wat kritische noten geuit. Deskundigen raden mensen bij ontslag aan om straks vroegtijdig de hulp van een mediator in te schakelen.

Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Het doel van het nieuw ontslagrecht is dat een arbeidscontract straks wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Het is de bedoeling dat een werkgever die een arbeidscontract wil stopzetten hiervoor bij de werknemer om toestemming vraagt en dat ze vervolgens samen tot afspraken komen om het ontslag te regelen. De kantonrechtersformule is daarom niet meer nodig en zowel medewerkers met een vast contract als medewerkers met een tijdelijk contract krijgen recht op een transitievergoeding, mits het contract langer dan twee jaar heeft geduurd. Het doel van de wetgever is om hiermee het aantal ontslagprocedures te verminderen.

Meer mogelijkheden om te procederen

De Wet Werk en Zekerheid biedt echter meer opties om te procederen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan de huidige regeling. Het is daarom nog maar de vraag of deze nieuwe regeling ook in de praktijk het gewenste effect zal hebben en daadwerkelijk tot een vermindering van het aantal ontslagprocedures zal leiden. Deze nieuwe regeling zal beduidend succesvoller zijn wanneer er in een vroeg stadium een beroep wordt gedaan op een objectieve en gespecialiseerde gespreksleider, bijvoorbeeld een professionele arbeidsmediator.

Wat als de werknemer niet instemt?

Wat als de werknemer niet instemt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? De werkgever zal dan eerst het ontslag moeten laten toetsen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zal het UWZ of een bij een cao ingestelde onafhankelijke commissie het ontslag beoordelen. Bij een ontslag vanwege niet goed functioneren of een beschadigde arbeidsrelatie zal de kantonrechter zich hierover buigen. Wanneer het UWV een ontslagvergunning verleent, kan een werknemer met deze nieuwe regeling bezwaar maken bij de kantonrechter. Ook kan er onder deze regeling tegen het besluit van een kantonrechter beroep en cassatie worden ingesteld.

Mediation biedt uitkomst

De nieuwe regeling zal voor veel mensen, zowel voor werkgevers als werknemers, onduidelijkheden met zich mee brengen en daardoor mogelijk juist tot meer procedures leiden. Het is daarom belangrijk om nu al mensen te waarschuwen om bij ontslag zo vroeg mogelijk een deskundige mediator in te schakelen om veel problemen te voorkomen en het ontslag op een zo soepel mogelijke manier te laten verlopen.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie