Partneralimentatie in 2020: wat gaat er veranderen?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Wat zijn de nieuwe regels voor partneralimentatie in 2020?

Een scheiding betekent niet dat de relatie tussen twee ex-partners volledig verbroken wordt. Echtgenoten hebben na hun scheiding de plicht om voor elkaar te zorgen. Dit gebeurt via partneralimentatie. De regels die hier nu voor gelden, worden door velen als niet meer van deze tijd beschouwd. Daarom heeft de Eerste Kamer op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. We geven u hier een overzicht van wat er wordt gewijzigd, wat de nieuwe regels inhouden en welke uitzonderingen en bijzondere aandachtspunten dit met zich meebrengt.

Waarom wordt de bestaande regeling gewijzigd?

Op het moment geldt er over het algemeen een partneralimentatie van maximaal 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar of als er binnen het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan is de periode van alimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. De maximale duur van 12 jaar is volgens velen niet meer van deze tijd. Het belemmert ex-partners om na hun scheiding een nieuw leven op te starten en het stimuleert de persoon die de alimentatie ontvangt niet om financieel zelfstandig te worden.

Nieuwe regels partneralimentatie per 1 januari 2020

Bovenstaande redenen hebben ertoe geleid dat de maximale duur van 12 jaar wordt verkort tot de helft van de duur van het huwelijk en tot maximaal 5 jaar. Het doel is om deze nieuwe regels in te laten gaan vanaf 1 januari 2020. Omdat deze regels in enkele situaties problemen kunnen opleveren, bestaan er hierop 3 wettelijke uitzonderingen:

Langdurige huwelijken
Duurde een huwelijk 15 jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde 57 of ouder (maximaal 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd), dan stopt de alimentatieplicht bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De maximale duur is in dit geval 10 jaar.

Gezinnen met jonge kinderen
Wanneer er binnen het huwelijk kinderen zijn geboren, die na de scheiding nog niet de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, dan dient er partneralimentatie betaald te worden totdat het jongste kind 12 jaar is. De maximale duur van de alimentatie kan in dit geval dus 12 jaar zijn.

Overgangsregeling langdurige huwelijken
Er is een overgangsregeling ingesteld voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder, als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd. Alimentatiegerechtigden die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 ontvangen maximaal 10 jaar partneralimentatie, in plaats van 5 jaar. Deze datum is wettelijk bepaald en verandert niet met de tijd. Deze groep zal dus steeds verder inkrimpen en uiteindelijk ophouden te bestaan.

Wat als …?

We zullen hier kort enkele situaties uitlichten die kunnen voorkomen en waarin er onduidelijkheid kan ontstaan omtrent deze nieuwe regels.

Wat als er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn?
Het kan gebeuren dat er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn op een koppel dat gaat scheiden. In dit geval geldt de langste periode aan alimentatieplicht. Voor alle duidelijkheid, de periode voor het uitbetalen van de partneralimentatie start op het moment van het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Wat gebeurt er met alimentatieafspraken bij huwelijkse voorwaarden?
Mogelijk zijn er bij het sluiten van de huwelijkse voorwaarden afspraken vastgelegd over partneralimentatie. Na de invoering van de nieuwe regels zijn deze afspraken nietig als het gaat om het beperken van de alimentatieplicht.

Wat als de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of gaat samenwonen?
In dat geval eindigt de alimentatieplicht. Gaat de alimentatiegerechtigde samenwonen en eindigt het samenwonen binnen 6 maanden, dan kan er opnieuw aanspraak gedaan worden op de alimentatieplicht. De alimentatiegerechtigde dient wel op tijd aan de alimentatieplichtige mee te delen dat hij of zij gaat samenwonen.

Wat als er als sprake is van een lopende alimentatieverplichting?
Bestaande alimentatieverplichtingen lopen na het invoeren van deze nieuwe regels gewoon volgens de oude regels door. De nieuwe regels gelden enkel voor afspraken over partneralimentatie die na het in werking treden van de Wet herziening partneralimentatie zijn vastgesteld.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie