Wat als er ruzie binnen een familiebedrijf ontstaat?

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Ruzie binnen een familiebedrijf

Elk jaar wordt in ons land de Familiebedrijven Award uitgereikt met als doel om het Nederlandse familiebedrijf onder de aandacht te brengen. Nederland telt namelijk ongeveer 260.000 familiebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor circa 49% van de werkgelegenheid. Ze zijn bovendien goed voor maar liefst 53% van het nationaal inkomen. Wat is het geheim achter een sterk familiebedrijf? En wat als er ruzie binnen een familiebedrijf ontstaat?

Selectie Familiebedrijven Award 2015

Deze week worden alle genomineerde familiebedrijven voor de Familiebedrijven Award 2015 op de hoogte gesteld van hun nominatie. Ernst Groenteman van KPMG is betrokken bij het selectieproces. Het belangrijkste criterium waarop de familiebedrijven worden getest is hoe het eigendom, het bestuur en de beleidsvoering zijn georganiseerd. Als dit niet goed zit, is volgens Groenteman de kans groot dat er een familieruzie ontstaat. Ook benadrukt Groenteman dat er een onafhankelijke en goede raad van commissarissen moet zijn die toezicht houdt. Dit is noodzakelijk om conflicten te kanaliseren.

Conflictkiemen familiebedrijven

Familiebedrijven zijn gevoelig voor conflicten. Talloze televisieseries hebben zich er door laten inspireren. Deze gevoeligheid voor conflicten komt door de emotionele band tussen de familieleden. Binnen een familiebedrijf kunnen individuele en zakelijke belangen heel snel gaan wringen. Binnen een familie is iedereen normaal gesproken gelijk, terwijl binnen het bedrijf verschillen in positie kunnen bestaan. Dit kan leiden tot een machtsstrijd tussen personen. Vooral bij het nemen van belangrijke besluiten als het kiezen van een opvolger kan dit problemen geven. Een ander veelvoorkomend probleem is wanneer de directeur na zijn aftreden zich nog met de gang van zaken blijft bemoeien of een vader die moeite heeft met de nieuwe werkwijze van zijn kinderen.

Ruzie in familiebedrijf oplossen

Doordat bij een ruzie in familiebedrijven de emoties hoog kunnen oplopen kan het raadzaam zijn om een onafhankelijke derde, zoals een mediator, in te schakelen bij het oplossen van de ruzie. Deze professional speelt een belangrijke rol bij het weer op gang brengen van het gesprek tussen de betrokken partijen en bij het komen tot een aanvaardbare oplossing. Hoewel een conflict altijd onaangenaam is, is het belangrijk om in te zien dat een conflict soms nodig is om een positieve verandering door te voeren. Een belangrijk aanknopingspunt bij het oplossen van een ruzie binnen een familiebedrijf is het feit dat er sprake is van een collectief belang; namelijk de continuïteit van het familiebedrijf en het voortzetten van de familietraditie.

Mediator voor familieruzies gezocht?

Slaagt men er niet in om de ruzie binnen een familiebedrijf binnen de familie op te lossen, dan kan een mediator gespecialiseerd in familieruzies uitkomst bieden. Het is een toegankelijke, voordelige en prettige manier om een einde te maken aan een vervelend familieconflict. Hiermee voorkom je een juridische procedure die veel meer kosten met zich meebrengt en die mogelijk de strijd tussen de ruziënde partijen nog meer zal doen oplaaien.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie