Bij mediation moeten beiden partijen vrijwillig meewerken, of toch niet?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Is verplichte mediation nog wel mediation?

Dit is een belangrijke vraag die opspeelt nu het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een moeder gedwongen heeft om mee te doen aan mediation. Eén van de essentiële kenmerken van mediation is toch dat mensen die een conflict willen oplossen vrijwillig de hulp inschakelen van een mediator? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is blijkbaar een andere mening toegedaan. Laten we deze kwestie hier eens nader bekijken.

Wanneer is mediation een goede oplossing?

Mediation wordt vaak toegepast bij conflicten als een arbeidsconflict, ruzie binnen de familie of ruzie met de buren. Ook bij echtscheidingen kan mediation de scheiding minder pijnlijk laten verlopen. In de praktijk blijkt dat mediation bij echtscheidingen tot meer tevredenheid op de lange termijn leidt. Men komt immers samen tot een oplossing. Mediation stimuleert een betere communicatie tussen de twee partijen. Het is daarvoor normaal gesproken wel nodig dat er van twee kanten bereidheid is om mee te werken.

Moeder neemt kind mee naar Aruba

De zaak waaraan we hierboven refereerden heeft betrekking op een echtscheiding tussen een man en een vrouw die een eenjarig zoontje hebben. De moeder wilde niet dat de vader gezag kreeg over het kind. De vader stapte echter naar de rechter voor vervangende toestemming. Deze besliste dat de moeder het gezag moest delen met de vader en bepaalde een omgangsregeling voor de vader. De moeder ging hierop weer in beroep bij het hof. De moeder woont met het kind op Aruba, omdat ze in tegenstelling tot in Nederland hier wel een baan en woning kon vinden. De vader woont in Nederland. Ze heeft een eerder verbod van de rechter om met haar kind naar Aruba te verhuizen genegeerd. De moeder stelde dat haar relatie met de vader van haar kind kort had geduurd en bovendien erg slecht was.

Verplichte cross-border mediation

Het hof stelde de moeder in het ongelijk en gezien haar ongepaste gedrag moet ze schriftelijk meedelen welke omgangsregeling voor de vader en het kind voor haar aanvaardbaar is en hoe de reiskosten die hiermee gepaard gaan worden afgehandeld. Verder verplicht het hof de moeder om mee te werken aan cross-border mediation. Ze moet hiervoor een bereidverklaring tekenen. Hoewel mediation normaalgesproken op vrijwillige basis dient te gebeuren, gaat het hier dus om verplichte mediation. Gezien de moeder een gezamenlijke regeling probeert te verhinderen, is het hier niet vreemd dat het hof verplichte mediation oplegt. Het uitgangspunt is om tot een oplossing te komen die recht doet aan het kind en waarin beide ouders zich kunnen vinden. Maar kunnen we verplichte mediation nog wel mediation noemen?

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie