Welke conflicten kom je op de werkvloer tegen?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer zijn vaak niet te vermijden. Het hoort er nu eenmaal bij op een plek waar je met andere mensen te maken hebt, allemaal met hun eigen persoonlijkheid, kwaliteiten, imperfecties, wensen en ambities. We kunnen verschillende soorten conflicten onderscheiden, die allemaal om een andere oplossing vragen. Laten we hier eens kijken naar de meestvoorkomende soorten conflicten op de werkvloer.

Machtsconflicten

Bij machtsconflicten gaat het om de vraag wie het voor het zeggen heeft. Bij een machtsconflict gaat het bijvoorbeeld om onenigheid over het invullen van een leidinggevende positie. Bijvoorbeeld twee collega’s vinden allebei dat zij de aangewezen persoon zijn om het nieuwe afdelingshoofd te worden. Ambities en competenties spelen hierin een cruciale rol. Machtsconflicten kunnen worden opgelost door structuuringrepen of procedureafspraken.

Instrumentele conflicten

Deze conflicten hebben betrekking op doelstellingen, middelen, procedures en structuren. Je kunt het bijvoorbeeld oneens zijn met de taakverdeling binnen je afdeling en hoewel je dat al regelmatig hebt aangekaart, wordt er telkens maar niets aan gedaan. Een ander voorbeeld van een instrumenteel conflict is wanneer medisch specialisten discussiëren over de juiste diagnose. Probleemoplossingstechnieken als een degelijke probleemanalyse, voldoende kennis van zaken en een goede besluitvorming kunnen uitkomst bieden.

Belangenconflicten

Belangenconflicten hebben te maken met problemen rondom de verdeling van schaarse middelen als geld, tijd, mankracht en ruimte. Een voorbeeld van een belangenconflict is dat je vindt dat er steeds te weinig tijd wordt ingepland om je taken goed uit te kunnen voeren. In dit geval dien je naar je leidinggevende te stappen om met hem of haar te onderhandelen om meer tijd te krijgen voor de taken die je dient uit te voeren. Dergelijke conflicten moeten worden opgelost door middel van onderhandeling.

Sociaal-emotionele conflicten

In deze conflicten staat het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties centraal. Het gaat hier onder meer om kwesties als zelfbeeld en identiteit. Collega’s kunnen bijvoorbeeld een beeld van elkaar hebben dat een goede werkrelatie in de weg staat. Het is in een dergelijke situatie belangrijk dat men door middel van open communicatie over de gevoelens, irritaties en frustraties tot meer begrip voor elkaar komt.

Conflicten zijn niet altijd zwart-wit

Wanneer er sprake is van een conflict spelen vaak meerdere aspecten een rol. Een conflict is dan ook vaak gemengd. Een conflict kan deels een instrumenteel conflict en deels een sociaal-emotioneel conflict zijn en ook aspecten op het gebied van macht en belangen kunnen tegelijkertijd een rol spelen. Het is daarom voor wie midden in het conflict zit vaak moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen en tot een goede oplossing te komen. Dit is waar de expertise van een mediator goed van pas komt. Deze professional in conflicthantering kan het conflict op een objectieve wijze analyseren en de betrokken partijen op een constructieve wijze dichter bij elkaar brengen.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie