Ziekmelden na een arbeidsconflict? Wat zijn de gevolgen?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Arbeidsconflict bij ziekmelding

Escaleert een conflict op uw werk zodanig dat u zich ziekmeldt? Bij een hoogoplopend conflict is het verstandig om elkaar even de ruimte te geven. Maar ziekmelden, is dat een goed idee? Dit zal zowel bij u als bij uw werkgever veel vragen oproepen. Mag een werknemer zich ziekmelden na een conflict? Wat zijn de gevolgen voor uw loon? Welke stappen dient de werkgever te zetten? Wat kunt u als werknemer het beste doen?

Stap 1: Naar de arbo-arts

Het komt vaak voor dat een werknemer zich na een arbeidsconflict ziekmeldt. Maar is hij dan ook écht zien? Het kan zijn dat de werknemer alleen even aan het conflict wil ontvluchten, omdat de situatie op de werkvloer onhoudbaar is geworden. Maar het kan ook zijn dat de werknemer door het conflict klachten heeft gekregen. Denk aan hoofdpijn, hartkloppingen, last van spanningen, concentratieproblemen, gevoelens van onrust en dergelijke. Alleen een bedrijfsarts kan beoordelen wat er daadwerkelijk aan de hand is. De arts zal bepalen of de werknemer écht ziek en arbeidsongeschikt is of dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid vanwege een arbeidsconflict.

Stap 2: Re-integratie of conflictoplossing?

Het oordeel van de bedrijfsarts bepaalt de volgende stap. Is de werknemer echt ziek, dan wordt er een traject van re-integratie gestart. Is de werknemer niet echt ziek, dan zal het conflict opgelost moeten worden. Om als werknemer uw loon doorbetaald te krijgen, is het belangrijk dat u meewerkt aan een oplossing zoeken. Een bedrijfsarts kan een interventieperiode van twee weken aanbevelen, waarin beide partijen hun gemoederen kunnen laten rusten en na kunnen denken. De interventieperiode houdt in dat de werknemer twee weken doorbetaald verlof krijgt. Daarna zal u altijd het gesprek aan moeten gaan met uw werkgever, eventueel met de hulp van een mediator.

Stap 3: Arbeidsconflict oplossen via mediation

Een arbeidsconflict kan een grote impact hebben op uw leven. Er kunnen allerlei negatieve gevoelens spelen als teleurstelling, boosheid, verdriet en onzekerheid. Tijdens de mediationsessies krijgt u de kans om u uit te spreken. Wat is er volgens u aan de hand? Wat doet deze situatie met u? En hoe zou u het graag wel zien? Ook uw werkgever zal zich hierover uitspreken. Door eerst emoties een plaats te geven, is het gemakkelijker om als volgt samen op een redelijke manier de situatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Een arbeidsmediator is gespecialiseerd in het samenbrengen van mensen die een arbeidsconflict hebben. Deze professional treedt op als objectieve derde, als gespreksleider en katalysator. Daarbij is de arbeidsmediator volledig op de hoogte van alle regels die er gelden rondom arbeidsconflicten, ziekmelding, loonuitbetaling, ontslagregelingen, etc. Kortom, een mediator is een professional waar zowel u als uw werkgever op kunnen vertrouwen. Het doel is altijd een win-winsituatie!

Stap 4: Wat als het conflict niet wordt opgelost?

Mediation leidt in bijna alle gevallen tot een oplossing. Toch kan het gebeuren dat werknemer en werkgever er niet in slagen om het conflict op te lossen. De werkgever kan dan de loonbetaling staken als de werknemer niet terug aan het werk gaat. Er is namelijk geen loon verschuldigd als er niet wordt gewerkt. Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij arbeidsgeschikt is, dan kan hij bij het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bepaalt of de werknemer ziek is of niet. Normaalgesproken is dit oordeel voldoende om het conflict op te lossen.

Stap 5: Oordeel van de rechter

Wanneer er nog steeds onenigheid blijft bestaan, is er nog een laatste redmiddel; de stap naar de kantonrechter. Het deskundigenoordeel is namelijk niet bindend. De rechter zal dan een uitspraak doen. Houd er wel rekening mee dat de rechter het deskundigenoordeel mee zal nemen in de beoordeling. Het is aan te raden om het niet zo ver te laten komen door tijdig een erkende arbeidsmediator in te schakelen. Iedereen heeft er baat bij als werknemer en werkgever samen tot een oplossing komen, middels een goed gesprek en duidelijke afspraken waar beiden zich in kunnen vinden!

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie