Steeds vaker mediation in het onderwijs ingezet

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Mediation in het onderwijs

Op scholen komen regelmatig conflicten voor. Er wordt geruzied op het schoolplein, er wordt gediscussieerd over regels en ook roddelen en pesten kunnen tot vervelende situaties leiden. Conflicten binnen het onderwijs kunnen de sfeer flink verpesten. Wanneer men er niet in slaagt om het conflict zelf op te lossen kan mediation helpen.

Conflicten binnen het onderwijs

Er zijn veel mensen betrokken bij het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Niet vreemd dat hier conflicten ontstaan, Hierboven noemden we al wat voorbeelden van conflicten binnen het onderwijs. Wanneer leerlingen onderling een conflict hebben wordt er vaak een beroep gedaan op de leerkrachten, maar zij krijgen de situatie niet altijd opgelost of hebben er niet genoeg tijd of aandacht voor. Daarom zien we dat professionele mediation steeds vaker wordt toegepast in het onderwijs. Maar ook voor conflicten tussen leerkrachten en tussen leerkrachten en ouders of met de directie kan professionele mediation een goede manier zijn om tot een oplossing te komen.

Mediation leert kinderen zelf conflicten oplossen

Er zijn steeds meer professionele mediators die zich gespecialiseerd hebben in mediation binnen het onderwijs. Deze mediators streven ernaar om kinderen te leren hoe ze zelf een conflict kunnen oplossen. Dit bevordert de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind en ook de communicatieve vaardigheden worden hierdoor verbeterd. Het geeft kinderen meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld wanneer ze erachter komen dat ze zelf in staat zijn om conflicten op te lossen. Leerlingen worden zelfstandiger en leren om hun verantwoordelijkheden te nemen in conflictsituaties.

Mediation voor betere sfeer op school

Mediation kan een essentiële rol spelen bij het verbeteren van de sfeer op school. Er wordt met een vakbekwame mediator gewerkt aan het verbeteren van het sociale klimaat. De kinderen, maar ook leerkrachten, de directie of ouders, leren om op een positieve wijze met elkaar om te gaan. Het is belangrijk dat er binnen een onderwijsinstelling een sterk gemeenschapsgevoel bestaat en dat de leerlingen zich veilig voelen. Mediation kan er verder toe leiden dat het aantal incidenten en agressief gedrag op school afneemt en dat er minder straffen uitgedeeld hoeven te worden. Over het geheel genomen betekent het ook dat de tijd efficiënter gebruikt kan worden.

Onderwijs mediator nodig?

Conflicten horen bij het mens-zijn. Conflicten hoeven daarom niet altijd negatief te zijn. Wanneer een conflict op een ‘gezonde’ manier wordt opgelost kan het een wijze les zijn en tot vooruitgang leiden. Een mediator kan je leren hoe je op een ‘gezonde’ manier een conflict oplost. Heb je te kampen met een conflict binnen het onderwijs, neem dan hier contact met ons op. We kunnen je snel in contact brengen met een erkende MfN-registermediator in uw regio voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie