De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat houdt het in?

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Wat houdt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in?

De arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. Denk aan meer flexwerken en minder vaste contracten. De arbeidsmarkt is hierdoor uit balans geraakt. De overheid wil met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dit probleem aanpakken. Deze bestaat uit een combinatie van maatregelen met als doel om het hiaat tussen flex en vast te verkleinen. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om vast personeel aan te nemen. We vertellen u hier meer over het belang van deze wet en we lichten de nieuwe regels toe. De wet zal grotendeels op 1 januari 2020 in werking treden.

De arbeidsmarkt is uit balans

Nog niet zolang geleden werd de Wet werk en zekerheid ingevoerd, met hetzelfde doel. In de praktijk bleek deze niet voldoende resultaten te geven. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moet nu daadwerkelijk de kloof tussen flex en vast gaan verminderen. Onderzoek toonde aan dat werkgevers eerder voor flexibele werknemers kiezen dan voor vast personeel, vanwege lagere kosten en minder risico’s. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer werknemers een flexibele arbeidsplek hebben met weinig zekerheden. Met de nieuwe regels moet het aanbieden van een vaste baan aantrekkelijker worden voor werkgevers. De nieuwe regels zijn zo opgesteld dat vaste banen iets minder vast worden en dat flexibele banen iets minder flexibel worden.

Wat verandert er precies?

De drie pijlers van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn: een aanpassing van het ontslagrecht, het minder aantrekkelijk maken van flexibel werk (ketenregeling) en de nieuwe verdeling van de WW-premie.

Ontslagrecht wordt aangepast

Cumulatiegrond
Met de invoering van de nieuwe wet is ontslag mogelijk bij een opeenstapeling van omstandigheden. Er is dan geen uitgebreid ontslagdossier meer nodig. Dit wordt de cumulatiegrond genoemd. Eén ongewenste omstandigheid met betrekking tot een werknemer is misschien niet genoeg voor ontslag; een combinatie van twee of meerdere van dit soort omstandigheden wel.

Transitievergoeding
De transitievergoeding bij ontslag is aangepast. Werknemers hebben vanaf hun eerste werkdag (incl. proeftijd) recht op een transitievergoeding. Voorheen moest er sprake zijn van een arbeidscontract van langer dan twee jaar. De vergoeding wordt ook lager; in plaats van de helft van het bruto maandsalaris per contractjaar, betaalt een werkgever nu een derde per bruto maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Verder wordt de transitievergoeding niet meer op halve jaren afgerond, maar het wordt berekend op de daadwerkelijke duur van het arbeidscontract.

Flexibel werk minder aantrekkelijk

Ketenbepaling
De huidige ketenbepaling houdt in dat een werkgever een werknemer maximaal drie aansluitende contracten mag aanbieden over een termijn van maximaal twee jaar. Met de nieuwe wet zijn er drie aansluitende contracten in drie jaar mogelijk. Voor de verplichte pauze tussen de contracten geldt een periode van zes maanden, tenzij er iets anders is afgesproken in de verplichte CAO van de betreffende bedrijfstak, vanwege seizoenswerk.

Oproepkrachten
Met de invoering van de nieuwe wet is een oproepkracht met een nul-urencontract of een min-maxcontract alleen verplicht om te komen werken wanneer hij minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen door zijn werkgever. Ook dient de werkgever een oproep tot werken minimaal vier dagen van tevoren af te zeggen, anders dient hij de oproepkracht uit te betalen. De werkgever is verplicht om een oproepkracht na een contracttermijn van 12 maanden een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar.

Payrollers
De status van payrollers verandert drastisch, ze krijgen namelijk een bijna vergelijkbare status als vaste werknemers. Werkgevers gaan meer betalen voor payrollers. Naast salaris en vakantiegeld, betalen ze nu ook de prestatiebeloning en de vakantiedagen. Alleen het pensioen blijft de verantwoordelijkheid van het payrollbedrijf.

Lagere WW-premie vaste medewerkers

Om werkgevers te stimuleren om vaste medewerkers in dienst te nemen, krijgen ze hier met de invoering van de nieuwe wet een bonus voor. Ze betalen straks minder WW-premie voor vaste medewerkers, dan voor tijdelijke medewerkers of personeel met een flexcontract. In plaats van dat de premie afhangt van de sector waarin men werkzaam is, is deze nu afhankelijk van het soort contract.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie