Welke regels gelden er bij mediation?

Vragen over mediation?
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

De regels bij mediation

Hoewel mediation steeds verder oprukt in ons land als mooi alternatief voor de gang naar de rechter, zijn er nog steeds veel mensen onbekend met mediation. Wanneer u voor het eerst geconfronteerd wordt met mediation, roept dit uiteraard veel vragen bij u op. Zo wilt u bijvoorbeeld graag weten wat nu eigenlijk de spelregels zijn voor mediation. Vooraf aan de mediation ondertekenen de mediator en de betrokken partijen een mediationovereenkomst waarin onderstaande regels zijn opgenomen.

Vrijwillige deelname

Een van de belangrijkste regels voor een mediationtraject is dat iedereen vrijwillig aan de mediation deelneemt. Niets binnen de mediation gebeurt onder dwang. Het is juist de bereidheid van de betrokken partijen om actief naar een oplossing te zoeken wat mediation zijn kracht geeft. Het is dan ook een regel dat elke deelnemer zich actief hiervoor inspant. Dit betekent ook dat elke deelnemer op elk moment de mediation kan beëindigen, zonder daarvoor een reden te geven.

De mediator is volledig objectief en onafhankelijk

Een mediator moet te allen tijde tijdens de mediation objectief en onafhankelijk zijn. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hier voldoende vertrouwen in hebben. Er wordt door de mediator én de betrokken partijen bekeken of de mediator voor of tijdens de mediation geen contacten heeft gehad die zijn objectiviteit en onafhankelijkheid in de weg kunnen staan. Er mag op geen enkele wijze sprake zijn van belangenverstrengeling. Deze regel houdt ook in dat de honorering van de mediator losstaat van het resultaat van de mediation.

De deelnemers nemen zelf de besluiten

In formele taal zegt men: ‘bij mediation hebben de partijen bij voorkeur voldoende mandaat’. De partijen kunnen besluiten nemen zonder last of ruggespraak. Dit betekent dat de deelnemers beslissingen kunnen en mogen nemen zonder dat ze daarvoor toestemming moeten hebben van derden buiten de mediation. De afspraken die er gemaakt worden aan de hand van de mediation komen in een vaststellingsovereenkomst te staan.

Vertrouwelijkheid

Alles wat binnen de mediation wordt besproken is en blijft vertrouwelijk, evenals alle andere informatie die binnen de mediation naar voren komt. Het is daarom ook onmogelijk om informatie die binnen de mediation beschikbaar kwam op een later tijdstip te gebruiken binnen een rechtszaak. Worden er experts van buiten de mediation geraadpleegd, dan dienen ook zij zich aan deze regel van vertrouwelijkheid te houden.

Mediation en verjaring

Is er sprake van verjaring, dan wordt deze verjaring voor de duur van de mediation gestuit. Deze regel is ingesteld om ervoor te zorgen dat mediation niet misbruikt wordt om een conflict uit te laten lopen, zodat de verjaringstermijn in de tussentijd verstrijkt.

Juridische procedures worden stopgezet

Was er voordat men met de mediation aan de slag ging al een juridische procedure gestart, dan wordt deze stopgezet voor de duur van de mediation. Ook tijdens de mediation begint men geen nieuwe juridische procedures.

Mediator nodig?

Bent u op zoek naar een geschikte mediator, doe dan hier een beroep op onze service. Via deze website vraagt u gemakkelijk online meerdere offertes aan van erkende mediators in uw omgeving. Deze service is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

T: 085 – 130 74 66
E: info@mediatorscollectief.nl

In heel Nederland, direct beschikbaar.

Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie