Mediators krijgen mogelijk wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’

Vragen? Onze mediators in uw regio staan altijd voor u klaar.
T: 085 – 130 74 66

Echtscheidingsmediators

Wetsvoorstel voor openbaar register voor mediators

Mediation is de laatste jaren sterk in opkomst als methode voor het oplossen van conflicten. Steeds meer mensen ontdekken dat er meer mogelijk is dan alleen maar de weg naar de rechter. Mediation is toegankelijker, voordeliger en sneller. Doordat er in ons land steeds meer mediators zijn en er nog geen wettelijk beschermde titel bestaat voor mediators is het voor veel mensen lastig om te bepalen of een mediator wel geschikt is en goed is in zijn vak. Daar gaat nu mogelijk verandering in komen.

Openbaar register voor mediators

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend voor het opzetten van een openbaar register voor mediators. Dit voorstel is naar diverse instanties verzonden voor advies. Een openbaar register voor mediators biedt meteen duidelijkheid over of een mediator voldoende ervaring en kennis heeft. Dit zal ertoe leiden dat het beroep doen op een mediator bij conflicten nog meer gestimuleerd wordt. Mediators die in het register willen komen, moeten aan strenge uniforme eisen voldoen voor wat betreft opleiding en ervaring. Ook moeten ze een eed afleggen voor de rechtbank. Mediators die worden opgenomen in het register krijgen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’.

Meer inzicht in de kwaliteit van mediation

Nu steeds meer mensen hun toevlucht zoeken tot mediation, is het bijna onvermijdelijk dat er één openbaar register komt. Momenteel bestaan er verschillende registraties en inschrijvingseisen voor mediators. Het probleem hiermee is dat erbij onder meer de raad voor rechtsbijstand en overige (particuliere) organisaties weinig inzicht is in de kwaliteit en betrouwbaarheid van mediators. Met één openbaar register dat aan alle mediators dezelfde eisen oplegt, kan dit probleem omzeild worden. In het wetsvoorstel is toegestaan dat mediators die niet ingeschreven staan gewoon hun beroep van mediator mogen blijven uitoefenen. Zij mogen zich uiteraard geen beëdigd mediator noemen.

Mediators moeten zich aan beroepsnormen houden

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van beëdigde mediators te garanderen is het volgens het wetvoorstel van Van der Steur noodzakelijk dat er een vorm van wettelijk geregelde tuchtrechtspraak wordt ingevoerd. Dit houdt in dat als een beëdigde mediator zich niet aan de beroepsnormen houdt of niet voldoende kwaliteit biedt, er maatregelen tegen deze mediator genomen kunnen worden. Zo moet het mogelijk worden om mediators die niet naar behoren hun vak uitoefenen als straf uit het register worden gezet.

De juridisering van conflicten

Het stimuleren van mediation kan een grote bijdrage leveren in het dejuridiseren van conflicten. Het voordeel van mediation is dat de betrokken partijen zelf veel invloed hebben op de oplossing, ze moeten immers zelfs samen tot een akkoord komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Dit vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en biedt veel meer bevrediging, waardoor een duurzame oplossing dichterbij is. Verder wil de minister ook het gebruik van mediation stimuleren binnen het burgerlijk recht en het bestuursrecht. Het is wel de bedoeling dat deelname aan mediation vrijwillig blijft. Mensen moeten vrij blijven in hun keuze om wel of niet een beroep te doen op mediation bij conflicten.

Meer weten over mediation?

Mediation is geschikt voor allerlei conflicten, voor conflicten bij echtscheiding, familieruzies, geschillen op de werkvloer, burenruzies, etc. Wilt u meer weten over mediation? Of wilt u weten of mediation een geschikte manier is voor het oplossen van uw conflict. Neem dan hier contact op voor meer informatie en gratis en vrijblijvende offertes van meerdere mediators.

Bron: Rijksoverheid

Contact opnemen

Mediation starten of vragen?

Onze mediators staan altijd voor u klaar.
In heel Nederland, direct beschikbaar.
Contact opnemen

Waarom Mediator-zoeken.nl?

  • Landelijk netwerk MfN-registermediators
  • Meer dan 15 jaar expertise
  • Scheiden, arbeidsmediation, zakelijke en familiemediation
  • Mediation binnen een week starten
  • Subsidie op mediation mogelijk

Mediator-zoeken.nl is een landelijke organisatie van MfN-registermediators. Wij zijn dan ook aangesloten bij het enige erkende mediatorregister van Nederland.

Aangesloten bij MfN-registermediators

Contact opnemen

Geheel gratis & vrijblijvend

Over ons

Meer over ons

Meer informatie over…

Scheiden en mediation

Echtscheiding en mediation

Meer informatie

Familiemediation

Familiemediation

Meer informatie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Meer informatie